Urdu & Hindi Stories - Stories.pk

Read stories online, urdu stories, hindi stories, desi love stories, novels

Login | Register

Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

Tue Jun 28, 2011 4:38 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

نه څښم چه غمونو کښ بيخاله شم نو اوڅکمه
درد کښ چه خبر د زړه د حاله شم نو اوڅکمه

غم مي چي د حده سوا کیږي خوشخالیږمه
کله کله ډیر زیات بي مجاله شم نو اوڅکمه

سوچ او فکر دواړه مي په تاپسي تړلي دي
کله چي تري لږ شانتي بیخیاله شم نو اوڅکمه

ته راځي که زه درشم په دي پته مي پوح کا لږ
ته چه وائي دربه زه صباله شم نو اوڅکمه

اوباسم توبه خیاله جامونه واړه مات کړمه
خو کله چه دي سترګو ته لیواله شم نو اوڅکمهامدادالله خیال هشتنغرTop Top
  Profile

Tue Jun 28, 2011 4:39 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

رباعي

که هرڅو مي په غمونو کښ ساتي
زړه مي وائي ما ګلونو کښ ساتي

چه ملنګ ستا د کوڅي شوم لیوني شوم
لیواني، خلق په غرونو کښ ساتي

لکه ګل په کښ خوبونه تر صبا کړم
ما د زلفو په ټالونو کښ ساتي

د خیرو نه ئي خبریږم خوشحالیږم
واړه ښکلي مي یادونو کښ ساتي

د هر څه نه که آرزان شي خو زړګیه
خوګ جانان به دي خوبونو کښ ساتي

ستا د یو نظر کتل ځما په لوري
رقیبان واړه اورونو کښ ساتي

ما بي وجي له څوک نه دي آزارکړي
ځکه خلق مي په زړونو کښ ساتي

د ماښمامه پري د شمعو قطارجوړکړي
یار مي قبر په قبرونو کښ ساتي

د سوچونو نه وتلي ئي له نه ئي
خیاله خیال دي په خیالونو کښ ساتيTop Top
  Profile

Tue Jun 28, 2011 4:40 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

ګل په اوربل کا ګلستان راواله
زلفي ول ول کا بوئيستان راواله

که مي جامي شلوي جنونه چري
تر د لمني مي ګریوان راواله

مینه کښ لاړشه تصوره ځما
ماله مجنون د بیابان راواله

د تورو زلفو مار خواړلي یمه
یا موري ماله پاړوګان راواله

انسانه مینه همدردي ورورولي
په ځان کښ دا سازوسامان راواله

ستا د دارو دورملونه یم بیمار
طبیبه ماله مي جانان راواله

راشه ماښام شمس و قمر دلبره
د خیال په کورکښ چراغان راوالهTop Top
  Profile

Tue Jun 28, 2011 4:40 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

یا په ژوندون یا جنازي له راشه
یا پس له مرګه آدیري له راشه

زه مازیګر به په بام اوخیژمه
خو ته زمونږ د کور چني له راشه

یوڅو خبري مي په زړه پراتي دي
ستا دي قسم وي یو لمحي له راشه

په ما راغلي د ځواني بهار دي
د سرو ګلونو تماشي له راشه

که مرور ئي نو پخلا به دي کړم
خیر دي بس یو واري ګیلي له راشه

د رنړاګانو په لټون مئينه
د هشتنغر توري تیاري له راشه

د پرادي ښار په بنګلو مه نازیږه
د خاورو کور خړي کوڅي له راشه

اي د ډوډيئ په لټون وروکه خیاله
جانانه بس د آختر شپي له راشهTop Top
  Profile

Tue Jun 28, 2011 4:41 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

چه نوروز وي نوبهار وي مازیګروي
زه او ته وي د جیندي د سیند ګودر وي

ستا لاسونه که ځما د غاړي هارشوي
هغه ورځ به ما میئن باندي آختر وي

دېدن ستا د ښکلي مخ ځما حیات دي
په کوڅه کښ دي مقیم شام وسحر وي

چه دي ساه ځما په غیږه وي ختلي
خیر که بیا زه په زړګي باندي پرهروي

یا ځما په شان مالدار په دنیا نه وي
یا بیغمه په دنیا کښ قلندر وي

شپه وي شمع شراب شعروشاعری وي
خوا په خوا راسره ستا هسي دلبر وي

نه سل کاله په پیرس په بنارس کښ
نه یوه ورځ وي که وي په اشنغر وي

ستا یاري جانانه ګرانه شوه بیشانه
ښه به دا وي چه خیال تا نه ناخبر ويTop Top
  Profile

Tue Jun 28, 2011 4:42 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

د یوسف کیږي د حسن افساني
زلیخي ورباندي دوکړې خزاني

په لیدومي تاڅو دواړه وارخطا شوي
معلومیږي تا څو اوکړلي کاني

دا د چا واده کوژدن ده بختورو
چه خورلنړي په کښ وائي تراني

چه پروا مي د جنت نه د دوزخ وه
چرته لاړي ايئ ځما هلکاني

په څه طورطریقه خوبانو بند کړم
نه ځنځیر لري خوبان نه زولني

چه مرګي مي بي خوديئ ته شي بي هوشه
ساقي را هسي د میو پیماني

پردیسي یار که مي راغي خپل وطن ته
مامنلي دي په زړه کښ نذراني

محتاجي بيئ لومبړه که ايئ خیاله
که سهراب وي که رستم د زمانيTop Top
  Profile

Tue Jun 28, 2011 4:43 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

دا مي په وعدو ستا اعتبار اوکړو
ما چه د راتلو دي انتظار اوکړو

ټوله شپه مي ستا په طمع تیره کړه
رانغلي اعتبار کښ دي ګذار اوکړو

روغ دي لیوني په چغو سر کړمه
تګ چه دي رقیب سره په لار اوکړو

سر تندي به ستا رقیبه نه لګي
زړه زما مظلوم درته آزار اوکړو

مینه کښ مجنون هسي صادق یمه
څه اوشو آشنا کښ مي انکار اوکړو

پټ مخي په لاره باندي تیره شوه
بیائي سترګوسترګو کښ اقراراوکړو

تل چه به ځمانه شرمیدله څوک
نن هغي زیارت مي دمزار اوکړو

خیاله پښیمانه شوه په کړو خپلو
ترس ئي ځکه دلته په ما خوار اوکړو

امدادلله خیال هشتنغرTop Top
  Profile

Thu Jul 21, 2011 4:46 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

مینه که نه راکيئ غمونه راکا
ماله د زړه په سر داغونه راکا

ته اختیارمند يئ هيڅ پروا نشته دي
پهانسي د زلفو یا ټالونه راکا

غم د هجران مي زړه پولئي پولئي کړو
د سرکو شونډو سر سرونه راکا

ګنډمه ځان له پري کفن جانانه
د تورو زلفو څو تارونه راکا

زما امداد جنازه پورته شوله
راشه د زړه په سر داغونه راکا

Cell # 03139136162Top Top
  Profile

Wed Jul 27, 2011 4:31 pm

Offline
Joined: Tue Jun 21, 2011 10:57 am
Posts: 16
Location: Islamabad

غزل


نور به خلق ستا کوڅه کښ څه ګوري
زړونه تري وروک شوې دي هغه ګوري

کانړني په لاس ګرزي چه آوتر اوتر
دا ځما ویشتو لره واړه ګوري

مونږ نهر قابل د محبت نه یو
ښکلي همیشه ماړه ماړه ګوري

ما قربانه وي د محبت په نوم
زبهي له زما ځکه چاړه ګوري

ما نه خیاله نن صبا پرده کوي
ښکاري جوړي ځان له بل میړه ګوري

امدادالله خیال هشنغرTop Top
  Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 9 posts ] 

All times are UTC + 5 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


Search for:
Jump to:  
cron