Urdu & Hindi Stories - Stories.pk

Read stories online, urdu stories, hindi stories, desi love stories, novels

Login | Register

Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

Wed Jun 23, 2010 1:41 pm

Offline
User avatar
Joined: Sat Apr 17, 2010 2:15 pm
Posts: 3605

Gra Sd ?
dr rabTh ba nym ngahy kh bh ma Sd
tn~pvSh~ay az ftnh Gngyz bh pa Sd
tv eyb ksan dydy v ma rnj ezyzan
aynha hmh drd ast, byndyS Gra Sd
An SyK kJ~andyS bh vyranh mjls
ba dst Gh mvjvdy Gnyn by~tk v ta Sd
rvHany by~mzd dv~ta lng v qba ra
az qm kh drAvrd ? Gra ba sr v pa Sd
bstym dv ta GSm v bh jz Hsn ndydym
Cdha gl Svrydh Gh byhvdh fda Sd
az tvdh~ay v jbhh~ay v Klq v GrykS
fryad kSydnd: vTn rst v rha Sd !
rftym v dvydym v dvCd hlhlh krdym
ta sfrh rngyn vTn shm gda Sd
hr nyk~nXr Qyr pr KvyS nbynd
rvzy z sr sng eqaby bh hva Sd !

What are your comments about these Persian Poetry?Top Top
  Profile
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 1 post ] 

All times are UTC + 5 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum


Search for:
Jump to:  
cron